• Авіаквитки
 • Залізничні квитки
 • Страхування
 • Готелі
 • Карта польотів
 • Блог
 • Політика конфіденційності

  Політика конфіденційності

  Ця Політика конфіденційності персональних даних (далі — Політика конфіденційності) діє щодо всієї інформації, яку Користувач надає Адміністрації сайту Tripway.com під час використання сайту та інших продуктів компанії.

  1. Визначення термінів

  1.1 У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:

  1.1.1. «Адміністрація сайту Tripway.com (далі — Адміністрація сайту)» — співробітники, які уповноважені управляти сайтом і які діють від імені сервісу Tripway.com, які організовують і здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії або операції, що здійснюються з персональними даними.

  1.1.2. «Користувач сайту Tripway.com» — особа, яка здійснює доступ до Сайту за допомогою мережі Інтернет і використовує будь-який функціонал сайту Tripway.com.

  1.1.3. «Персональні дані» — будь-яка інформація, яку Користувач залишає під час використання сайту й за допомогою якої Користувача можна ідентифікувати.

  1.1.4. «Обробка персональних даних» — будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів із персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

  1.1.5. «Конфіденційність персональних даних» — обов'язкова для дотримання Адміністратором або іншими особами, які отримали доступ до персональних даних, вимога не допускати їхнього поширення без згоди суб'єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.

  1.1.6. «Cookies» — невеликий фрагмент даних, що відправляється веб-сервером і зберігається на комп'ютері користувача. Цей фрагмент даних веб-клієнт або веб-браузер кожного разу пересилає веб-серверу в HTTP-запиті під час спроби відкрити сторінку відповідного сайту.

  1.1.7. «IP-адреса» — унікальна мережева адресу вузла в комп'ютерній мережі, побудованій за протоколом IP.

  2. Загальні положення

  2.1. Використання Користувачем сайту Tripway.com означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.

  2.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання сайту Tripway.com.

  2.3. Ця Політика конфіденційності застосовується лише до сайту Tripway.com. Адміністрація сайту не контролює й не несе відповідальність за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти за допомогою посилань, які доступні на сайті Tripway.com.

  2.4. Адміністрація сайту не перевіряє достовірність персональних даних, які надає Користувач сайту Tripway.com.

  3. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

  3.1. Справжня Політика конфіденційності встановлює зобов'язання Адміністрації сайту щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач повинен за вимогою надати Адміністрації сайту під час реєстрації на сайті або в разі оформлення бронювання.

  3.2. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення реєстраційної форми на Сайті під час оформлення замовлення. Персональні дані можуть включати:

  - Прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, стать, громадянство, номер мобільного телефону, адресу електронної пошти та поштову адресу.
  - Дані документів, що засвідчують особу (наприклад, номер і серія паспорта, термін його дії).
  - Автоматично зібрані дані.
  - Системні файли (IP-адреса, тип браузера, URL-адреси, кількість кліків і взаємодія із сайтом, ім'я домену, цільові сторінки, переглянуті сторінки, ідентифікатор пристрою й місцезнаходження).
  - Інформація з профілю користувача (інформація про історію бронювання, настройки користувача).

  3.3. Адміністрація сайту захищає Дані, які автоматично передаються в процесі роботи із сайтом Tripway.com:

  - IP адреса;
  - інформація з файлів cookies;
  - інформація про браузер (або інші програми, за допомогою яких здійснюється доступ до сайту);
  - час доступу;
  - реферер (адреса попередньої сторінки).

  3.3.1. Відключення cookies може спричинити неможливість доступу до тих частин сайту, які вимагають авторизації.

  3.3.2. Сайт Tripway.com здійснює збір статистики про IP-адреси своїх відвідувачів. Ця інформація використовується з метою виявлення і вирішення технічних проблем.

  3.4. Будь-яка інша персональна інформація, не обумовлена вище, підлягає надійному зберіганню й нерозповсюдженню, за винятком випадків, передбачених у п.п. 5.2. і 5.3. цієї Політики конфіденційності.

  4. ЦІЛІ ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧА

  4.1. Персональні дані Користувача, які збирає Адміністрація сайту, можуть бути використані з метою:

  4.1.1. Для оформлення бронювання, створеного Користувачем на сайті.

  4.1.2. Надання Користувачеві доступу до персоналізованих ресурсів Сайту.

  4.1.3. Встановлення з Користувачем зворотного зв'язку, включаючи відправлення повідомлень, запитів, що стосуються бронювань, а також обробки запитів Користувача.

  4.1.4. Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем.

  4.1.5. Обробки й отримання платежів від Користувача.

  4.1.6. Надання Користувачеві ефективної клієнтської підтримки в разі виникнення проблем, пов'язаних із використанням Сайту Tripway.com.

  4.1.7. Надання Користувачеві з його згоди інформації про спеціальні пропозиції та інформації про ціни.

  5. СПОСОБИ І ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

  5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, у тому числі в інформаційних системах персональних даних із використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

  5.2. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація сайту має право передавати персональні дані третім особам виключно з метою належного надання обраних Користувачем послуг, які не можуть бути надані без такої передачі персональних даних.

  Адміністрація сайту може передавати персональні дані таким особам:

  - Операторам, які надають замовлені Користувачем послуги (авіаперевізникам, готелям і т.ін.).
  - Операторам, які проводять платіжні операції.

  5.3. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України тільки на підставах і в порядку, встановлених законодавством України.

  5.4. У разі втрати або розголошення персональних даних Адміністрація сайту інформує Користувача про втрату або розголошення персональних даних.

  5.5. Адміністрація сайту вживає необхідних організаційних і технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

  5.6. Адміністрація сайту спільно з Користувачем вживає всіх необхідних заходів щодо запобігання збиткам або іншим негативним наслідкам, викликаним втратою або розголошенням персональних даних Користувача.

  6. Зобов'язання сторін

  6.1. Користувачі, які не досягли повноліття, не повинні користуватися Сайтом Tripway.com.

  6.2. Користувач зобов'язаний:

  6.2.1. Надати інформацію про персональні дані, необхідну для користування Сайтом Tripway.com.

  6.2.2. Оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані в разі зміни даної інформації.

  6.2. Адміністрація сайту зобов'язана:

  6.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у п. 4 цієї Політики конфіденційності.

  6.2.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попередньої письмової згоди Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, публікацію, або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача, за винятком п.п. 5.2. і 5.3. цієї Політики Конфіденційності.

  6.2.3. Вживати заходів безпеки для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації.

  6.2.4. Здійснити блокування персональних даних, що відносяться до відповідного Користувача, з моменту отримання запиту від Користувача або його законного представника або уповноваженого органу з захисту прав суб'єктів персональних даних на період перевірки, у разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.

  6.3. Адміністрація сайту не збирає й не використовує інформацію про неповнолітніх користувачів без згоди їхніх батьків або законних представників. Адміністрація сайту обробляє персональні дані неповнолітніх тільки у випадках, якщо вони надані їхніми батьками або законними представниками, і тільки для оформлення бронювання.

  7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

  7.1. Адміністрація сайту в разі невиконання своїх зобов'язань зі зберігання й обробки персональних даних несе відповідальність за збитки, понесені Користувачем у зв'язку з неправомірним використанням персональних даних, відповідно до законодавства України, за винятком випадків, передбачених п.п. 5.2., 5.3. і 7.2. цієї Політики Конфіденційності.

  7.2. У разі втрати або розголошення Конфіденційної інформації Адміністрація сайту не несе відповідальність, якщо отримана від Користувача конфіденційна інформація:

  7.2.1. Стала публічним надбанням до того, як була втрачена або розголошена.

  7.2.2. Була отримана від третьої сторони до того, як була отримана від Користувача Адміністрацією сайту.

  7.2.3. Була розголошена за згодою Користувача.

  8. ДОДАТКОВІ УМОВИ

  8.1. Адміністрація сайту має право вносити зміни в цю Політику конфіденційності без згоди Користувача.

  8.2. Нова Політика конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті Tripway.com, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.

  8.3. Користувач погоджується, що його явне прийняття Нової Політики конфіденційності і/або використання сайту Tripway.com після дати публікації змін означає повну й безумовну згоду з новими умовами. Якщо Користувач не приймає нові умови, він повинен припинити користуватися сайтом.

  8.4. Будь-які питання, пов'язані з цією Політикою конфіденційності, Користувач може направляти Адміністрації сайту.